Sağlık Kurumları

Konu, 'Haberler' kısmında ismail tarafından paylaşıldı.

Sitemize Yüklenen Son Resimler

 1. ismail

  ismail Well-Known Member Yetkili Kişi

  Kayıt:
  21 Nisan 2015
  Mesajlar:
  130
  Beğenilen Mesajlar:
  31
  Ödül Puanları:
  28
  Cinsiyet:
  Erkek
  Şehir:
  ANKARA
  Ulaştırma Bakanlığı,
  Sağlık Bakanlığına sağlık kuruluşlarına ADR Yönetmeliğini ve TMGD ile alakalı bilgilendirme sürecini başlatmış.
  Gözümüz Aydın.....
   
 2. ismail

  ismail Well-Known Member Yetkili Kişi

  Kayıt:
  21 Nisan 2015
  Mesajlar:
  130
  Beğenilen Mesajlar:
  31
  Ödül Puanları:
  28
  Cinsiyet:
  Erkek
  Şehir:
  ANKARA
  Sağlık Bakanlığına Yaptığım Başvuru: Özel hastaneler,tıp merkezleri,diyaliz merkezleri ve kan laboratuvarları TMGD çalıştırmak veya bu hizmeti almak zorunda mı?Bu kuruluşlara bakanlık olarak gerekli uyarı ve ikazlarda bulundunuz mu?)
  Gelen Cevap Şöyle:
  "Sayın İlgili, Bilgi Edinme Birimimize yapmış olduğunuz başvurunuz incelenmiş olup,Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik'in 20.maddesinde " Kurum ve kuruluşlar, başvuru üzerine istenen bilgi veya belgeye erişimi on beş iş günü içinde sağlarlar.Ancak istenen bilgi veya belgenin, başvurulan kurum ve kuruluş içindeki başka bir birimden sağlanması; başvuru ile ilgili olarak bir başka kurum ve kuruluşun görüşünün alınmasının gerekmesi veya başvuru içeriğinin birden fazla kurum ve kuruluşu ilgilendirmesi durumlarında bilgi veya belgeye erişim otuz iş günü içinde sağlanır." hükmü gereği başvurunuz Bakanlığımız bağlı kuruluş olan Türkiye Halk Sağlığı Kurumu' na iletilmiş olup, yanıt beklenmektedir. Bilgilerinize rica ederim "
   
 3. ismail

  ismail Well-Known Member Yetkili Kişi

  Kayıt:
  21 Nisan 2015
  Mesajlar:
  130
  Beğenilen Mesajlar:
  31
  Ödül Puanları:
  28
  Cinsiyet:
  Erkek
  Şehir:
  ANKARA
  Sayın KÜÇÜKYAVUZ, Bilgi edinme birimimize yapmış olduğunuz başvurunuz incelenmiş olup,Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yanıtı; Sayın KÜÇÜKYAVUZ, Bilindiği üzere; tehlikeli maddelerin insan sağlığı ve diğer canlı varlıklar ile çevreye zarar vermeden güvenli ve düzenli bir şekilde kamuya açık karayoluyla taşınmasını sağlamak, bu faaliyetlerde yer alan gönderenlerin, alıcıların, dolduranların, yükleyenlerin, boşaltanların, paketleyenlerin, taşımacıların ve tehlikeli maddeleri taşıyan her türlü taşıt sürücüleri veya operatörlerinin hak, sorumluluk, yükümlülük ve çalışma koşullarına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla, 09.04.1987 tarihli ve 3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna dayanılarak ve Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına ilişkin Avrupa Anlaşması (ADR) doğrultusunda hazırlanan 24.10.2013 tarih ve 28801 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik yürürlüğe girmiştir. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının 13.12.2016 tarih ve 93344 sayılı görüş yazısında; Ülkemizin de taraf olduğu Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına ilişkin Avrupa Anlaşmasının (ADR) Kısım 2 Bölüm 6.2’nin tetkikinden anlaşıldığı üzere, sağlık kuruluşlarının tedavi hizmetlerinde kullandıkları UN 2814 insanı etkileyen Bulaşıcı Maddeler adı altındaki aşılar, virüsler, mantarlar, bakteriler vb. tehlikeli maddelerin, sağlık kuruluşlarının tedavi hizmetleri sonucu ortaya çıkan tıbbi atıkların, sağlık kuruluşlarında yine tedavi amaçlı kullanılan oksijen ve azot gibi gazların ADR ve anılan Yönetmelik kapsamında kaldığı belirtildiğinden, bu kapsamda kalan söz konusu tehlikeli maddelerle iştigal eden bu kuruluşlarda 13.06.2016 tarih ve 43589 sayılı Genelge kapsamında kalan sağlık kuruluşlarıyla aynı kapsamda olup, konuyla ilgili çalışmalar yapılmaktadır. Bilgilerinize sunulur.
   
 4. ismail

  ismail Well-Known Member Yetkili Kişi

  Kayıt:
  21 Nisan 2015
  Mesajlar:
  130
  Beğenilen Mesajlar:
  31
  Ödül Puanları:
  28
  Cinsiyet:
  Erkek
  Şehir:
  ANKARA
  Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Kurumlarına gerekli olan yazıları göndermiş.Hayırlı Olsun...
   

  Ekli Dosyalar:

 5. ismail

  ismail Well-Known Member Yetkili Kişi

  Kayıt:
  21 Nisan 2015
  Mesajlar:
  130
  Beğenilen Mesajlar:
  31
  Ödül Puanları:
  28
  Cinsiyet:
  Erkek
  Şehir:
  ANKARA
  ADR Sınıf 6.2'ye tabi bulaşıcı maddeler ile iştigal eden gerçek veya tüzel kişilerin,
  temelde yukarıda tadat edilen gerekçeler doğrultusunda "Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi"
  almalarına yönelik olarak uygulamaya konan 2016/ TMKTDGM-02/TMFB Genelgesi yürürlükten
  kaldırılmış olup, bu Genelgenin yayımlandığı tarihten itibaren ADR Sınıf 6.2'ye tabi bulaşıcı
  maddeler ile iştigal eden EK-1 listede yer alan gerçek veya tüzel kişilerin, Tehlikeli Madde Faaliyet
  Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge kapsamında "Tehlikeli Madde
  Faaliyet Belgesi" almaları gerekmektedir.
  Bilgilerinizi ve gereğinin buna göre ifasını rica ederim

  EK-1 LİSTE
  1. Üniversite Hastaneleri
  2. Üniversite hastanelerinin müstakil klinikleri
  3. Genel maksatlı hastaneler
  4. Genel maksatlı hastanelerin müstakil klinikleri
  5. Doğum hastaneleri
  6. Tıp merkezleri
  7. Müstakil diyaliz merkezleri
  8. Tıbbı ve biyomedikal laboratuvarlar
  9. Biyoteknoloji laboratuvarları ve enstitüleri
  10. Mikrobiyoloji laboratuvarları
  11. Tıbbı araştırma merkezleri
  12. Müstakil kan bankaları ve transfüzyon merkezleri
  13. Hayvan hastaneleri
  14. Hayvanlar üzerinde araştırma ve deneyler yapan kuruluşlar
  15. Veteriner kontrol ve araştırma enstitüleri
   

  Ekli Dosyalar:

Sayfayı Paylaş